top of page

SANG modtager gerne flere typer af artikler: forskningsartikler, formidlingsartikler, essays, interviews, kommentarer og anmeldelser. For  fuldstændige anvisninger, se tidsskriftets manuskriptvejledning.

 

Bidrag sendes til redaktion@tidsskriftetsang.dk.

 

FORSKNINGSARTIKLER

For forskningsartikler gælder, at de bliver underkastet fagfællebedømmelse (peer-review). Vi henstiller til, at forskningsartikler ikke overstiger 15 normalsider à 2400 tegn inkl. mellemrum, men ekskl. billeder, illustrationer, figurer, noder og bibliografi. Yderligere, supplerende oplysninger bringes i fodnoter. Vi anmoder om, at fodnoter benyttes sparsomt og uden unødvendige ekskurser.

 

FORMIDLINGSARTIKLER

Formidlingsartikler underkastes ikke fagfællebedømmelse og vil ofte ikke kræve samme udførlige referencer og bibliografi som en forskningsartikel. Hvis der anvendes kilder, anføres de efter samme retningslinjer som ved forskningsartikler. I en formidlingsartikel kan man f.eks. anføre et antal artikler og bøger, hvor man kan læse mere. Fodnoter bør helt undgås, og artiklen bør være fokuseret og vinklet. Formidlingsartikler må max. fylde 10 normalsider, ekskl. eventuel bibliografi.

 
ESSAY

Essay er mere personligt og frit i stilen end en formidlingsartikel. Vi henstiller til, at et essay ikke overstiger 10 normalsider.

 

INTERVIEW

Interview bør sættes ind i en fortællende ramme, der fastsætter konteksten for interviewet (hvor og hvornår det har fundet sted, hvem er interviewpersonen). Ellers bør formen være præget af (korte) spørgsmål og interviewpersonens svar. Interview må max. fylde 4-5 sider. Det skal være fokuseret og skarpvinklet omkring ét emne. Interview bør så vidt det er muligt forsynes med et billede af interviewpersonen.

 

KOMMENTAR

Vi bringer gerne korte kommentarer til artikler i tidsskriftet, til aktuelle emner og debatter. Kommentarer må ikke overstige 1 normalside. Tidsskriftet forbeholder sig ret til ikke at trykke kommentarer, der er unødigt polemiske eller indeholder personangreb.

 

ANMELDELSE

Anmeldelser kan være af alle typer litteratur, medier og begivenheder, der relaterer sig til sang som udtryksform.

Som overskrift bringes ”Anmeldelse af + fuld titel på litteratur, medie eller begivenhed”.

bottom of page