top of page
OM TIDSSKRIFTET

Med den voksende udbredelse af og interesse for sang i Danmark er der mere behov end nogensinde for en samlende platform for vidensdeling. Traditionelt har emnet sang været opdelt mellem flere fagligheder, og formålet med tidsskriftet SANG er at fungere som en paraply for disse mangfoldige tilgange.

 

Tidsskriftet SANG bringer artikler, essays, anmeldelser, interviews mm. om sang i alle afskygninger, fra fællessang til solosang og fra rap til salmer, set fra enhver tænkelig faglig vinkel – musikalsk, litterær, sociologisk, etnologisk, religionsvidenskabelig, medicinsk etc.

I tidsskriftet er der både en afdeling til essayistiske, formidlende indlæg af forskellig art og en afdeling for regulære forskningsartikler, som udsættes for fagfællebedømmelse inden publicering.

REDAKTION

Uffe Holmsgaard Eriksen, ph.d., postdoc på Syddansk Universitet og Uppsala Universitet

 

Lea Wierød Borčak, ph.d., seniorforsker og formidler ved Sangens Hus, Herning, og Center for Grundtvig-forskning, Aarhus Universitet

KONTAKT

redaktion@tidsskriftetsang.dk

Skejby Vænge 289

DK-8200 Aarhus N

 
MANUSKRIPT

Tidsskriftet modtager artikler, anmeldelser, interviews, kommentarer og lignende, der omhandler emner relateret til sang og sangkultur. Bidrag sendes til redaktion@tidsskriftetsang.dk.

For detaljerede retningslinjer for bidrag, se her.

SAMARBEJDE OG STØTTE

Tidsskriftet SANG samarbejder med Videncenter for Sang og støttes af Statens Kunstfond.

logo.png
SKF_logo_red_RGB.png
bottom of page