OM TIDSSKRIFTET

Med den voksende udbredelse af og interesse for sang i Danmark er der mere behov end nogensinde for en samlende platform for vidensdeling. Traditionelt har emnet sang været opdelt mellem flere fagligheder, og formålet med tidsskriftet SANG er at fungere som en paraply for disse mangfoldige tilgange.

 

Tidsskriftet SANG bringer artikler, essays, anmeldelser, interviews mm. om sang i alle afskygninger, fra fællessang til solosang og fra rap til salmer, set fra enhver tænkelig faglig vinkel – musikalsk, litterær, sociologisk, etnologisk, religionsvidenskabelig, medicinsk etc.

I tidsskriftet er der både en afdeling til essayistiske, formidlende indlæg af forskellig art og en afdeling for regulære forskningsartikler, som udsættes for fagfællebedømmelse inden publicering.

REDAKTION

Uffe Holmsgaard Eriksen, ph.d., postdoc på

Syddansk Universitet og Uppsala Universitet

Lea Wierød Borčak, ph.d., postdoc på

Linnéuniversitetet og Aarhus Universitet

Fedja Wierød Borčak, ph.d., postdoc på Københavns

Universitet

KONTAKT

redaktion@tidsskriftetsang.dk

Høghholmsvej 9, DK-8600 Silkeborg

 
MANUSKRIPT

Tidsskriftet modtager artikler, anmeldelser, interviews, kommentarer og lignende, der omhandler emner relateret til sang og sangkultur. Bidrag sendes til redaktion@tidsskriftetsang.dk.

For detaljerede retningslinjer for bidrag, se her.

SAMARBEJDE OG STØTTE

Tidsskriftet SANG samarbejder med Videncenter for Sang og støttes af Statens Kunstfond.

logo.png
SKF_logo_red_RGB.png